Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA VNPT TẠI CTCP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

Thứ 4, 05/04/2017

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC ngày 24/02/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông (“TELCOM”);

Căn cứ văn bản số 1500/UBCK-QLCB ngày 22/03/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ CBTT về việc thoái vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại TELCOM.

Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần xin thông báo như sau:

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông

- Địa chỉ: Lô 18, KĐT mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Điện thoại: (04)36405420                  Fax : (04)36405419

- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và các công trình công nghiệp, giao thông dân dụng theo quy định của pháp luật; Tư vấn, thiết kế, lập dự án đầu tư các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định dự toán các công trình bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin (chỉ hoạt động trong phạm vi chứng chỉ hành nghề); …

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.450.000 cổ phần

- Giá khởi điểm: 16.793 đồng/cổ phần

- Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành (“Quy chế bán đấu giá”).

- Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

- Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 10/04/2017 đến 15h30 ngày 03/05/2017 tại các đại lý đấu giá theo thông báo tại Quy chế bán đấu giá.

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký chậm nhất 16h00 ngày 08/05/2017.

- Thời gian và địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 10/05/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá: từ ngày 11/05/2017 đến ngày 20/05/2017.

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: từ ngày 12/05/2017 đến ngày 17/05/2017.

Theo VCBS