Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Thứ 5, 04/01/2018

Căn cứ Quyết định số 2090/QĐ-TTg ngày 26/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án Cổ phần hóa và chuyển công ty cổ phần Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

 

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tập đoàn Công nghiệp Cao su ViệtNam

Địa chỉ: Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 39325235–39325234       Fax: (028)39327341

  1. Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây cao su; Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; Trồng rừng và chăm sóc rừng; Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện…..

  2. Vốn điều lệ: 40.000.000.000.000 (Bốn mươi ngàn tỷ) đồng (Mệnh giá: 10.000 đồng / cổphần).

Trong đó:

–      Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 3.000.000.000 cổ phần, chiếm 75,00% vốn điềulệ

–      Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 475.123.761 cổ phần, chiếm 11,88% vốn điềulệ

–      Cổ phần bán cho người lao động thường xuyên: 48.577.300 cổ phần, chiếm 1,21% vốn điềulệ

–      Cổ phần bán cho người có hợp đồng khoán: 344.410 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điềulệ

–      Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn: 830.769 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điềulệ

–      Cổ phần bán đấu giá công khai: 475.123.761 cổ phần, chiếm 11,88% vốn điều lệ

4.        Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 475.123.761 cổ phần, chiếm 11,88% vốn điềulệ.

  1. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) banhành.

6.        Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7.        Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương ViệtNam

  1. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấugiá.

-  Loại cổ phần chào bán: cổ phầnphổthông  - Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổphần.

-  Mệnh giá:10.000đồng                                      - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 475.123.761 cổphần.

  1. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) banhành.

  2. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 08/01/2018 đến 16h00 ngày 25/01/2018 tại các Đại lý đấugiá.

  3. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 31/01/2018 tại các Đại lý đấugiá.

  4. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 03/02/2018 đến ngày 12/02/2018 tại các Đại lý đấugía.

  5. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018 tại các Đại lý đấugiá.

12.     Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 02/02/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoánTP.HCM.

 

Đường link:   https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=7ad5afc6-2b39-4559-9d4d-a4f00bbceeb3&rid=268559637

Theo HSX