Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY TNHH MTV VINAFOOD II

Thứ 5, 08/02/2018

Căn cứ Quyết định số 2133/QD-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực miền Nam, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MTV – TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3837 0026 Fax: (028) 3836 5898


2. Ngành nghề kinh doanh chính: Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản. Xuất khẩu, nhập khẩu lương thực, nông sản; …..


3. Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 (Năm ngàn tỷ) đồng (Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần). Trong đó:
- Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 255.000.000 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ
- Cổ phần bán cho người lao động: 4.969.000 cổ phần, chiếm 0,99% vốn điều lệ
- Cổ phần bán ưu đãi chào bán cho Tổ chức Công đoàn: 200.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ
- Cổ phần bán đấu giá công khai lần đầu cho công chúng (IPO): 114.831.000 cổ phần, chiếm 22,97% vốn điều lệ
- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 125.000.000 cổ phần, chiếm 25,00% vốn điều lệ


4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 114.831.000 cổ phần, chiếm 22,97% vốn điều lệ.


5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực miền Nam do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.


6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.


7. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)


8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông - Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 114.831.000 cổ phần.


9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 09/02/2018 đến 16h00 ngày 06/03/2018 tại các Đại lý đấu giá.
10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 12/03/2018 tại các Đại đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 14/03/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 15/03/2018 đến ngày 24/03/2018 tại các Đại lý đấu gía.
13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 15/03/2018 đến ngày 21/03/2018 tại các Đại lý đấu giá.

 

https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=092094ac-df9c-4863-9b83-048e26fd5472&rid=1273924913

 

Tài liệu đính kèm 

1. Thông báo

2. Quy chế 

3. Công bố thông tin 

4. Mẫu đơn đăng ký

Theo The Wall Street Journal