Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - TNHH MTV

Thứ 5, 02/11/2017

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-TTg ngày 12/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV và Quyết định số 2892/UBND-KTTH ngày 12/7/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV (BECAMEX IDC).

Địa chỉ: Số 230, Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3822655    Fax: 0274.3822713

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị, dịch vụ nhà ở công nhân; Thực hiện kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng theo phương thức BOT; Đầu tư tài chính; Hoạt động trong lĩnh vực bệnh viện, y tế, giáo dục; ....

3. Vốn điều lệ: 13.170.000.000.000 (Mười ba ngàn một trăm bảy mươi tỷ) đồng (Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần).

Trong đó:

– Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 671.670.000 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ

– Cổ phần bán cho người lao động: 4.936.700 cổ phần, chiếm 0,37% vốn điều lệ

– Cổ phần bán đấu giá công khai: 311.207.100 cổ phần, chiếm 23,63% vốn điều lệ

– Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: Số cổ phần còn lại.

(Việc bán cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng)

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 311.207.100 cổ phần, chiếm 23,63% vốn điều lệ.

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 31.000 đồng/cổ phần.

- Mệnh giá: 10.000 đồng    - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 311.207.100 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 03/11/2017 đến 16h00 ngày 23/11/2017 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 29/11/2017 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 01/12/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/12/2017 đến ngày 11/12/2017 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 04/12/2017 đến 08/12/2017 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu công bố

Theo VCBS