Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Thứ 2, 02/10/2017

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 09/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH Một thành viên và Công văn số 4056/UBND-KTTH ngày 14/09/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên
Địa chỉ: Số 63 Đường Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0274) 3829534 / (0274) 3829535 Fax: (0274) 3824112

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động kinh doanh xăng dầu; Kinh doanh dịch vụ văn hóa – xã hội, vui chơi giải trí; Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho cảng; Đầu tư khai thác và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu Công nghiệp; …

3. Vốn điều lệ: 2.366.000.000.000 (Hai ngàn ba trăm sáu mươi sáu tỷ) đồng tương đương 236.600.000 cổ phần.
Trong đó:
– Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 115.934.000 cổ phần, chiếm 49,00% vốn điều lệ
– Cổ đông là CBCNVLĐ: 1.067.400 cổ phần, chiếm 0,45% vốn điều lệ
– Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 107.768.600 cổ phần, chiếm 45,55% vốn điều lệ
– Cổ phần bán đấu giá công khai: 11.830.000 cổ phần, chiếm 5,00% vốn điều lệ

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 11.830.000 cổ phần, chiếm 5,00% vốn điều lệ.

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông - Giá khởi điểm: 10.600 đồng/cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 11.830.000 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 04/10/2017 đến 16h00 ngày 23/10/2017 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 27/10/2017 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 31/10/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 10/11/2017 tại các Đại lý đấu gía.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 01/11/2017 đến 07/11/2017 tại các Đại lý đấu giá.

Theo VCBS