Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Thứ 2, 07/09/2020

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020; Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 153/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/08/2020, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:
1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG.
Địa chỉ: Số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Điện thoại: (84-27) 4382 4245             Fax: (84-27) 4389 7722
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Cấp nước, xử lý chất thải, xử lý nước thải…
3. Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ) đồng., tương đương 150.000.000 cổ phần.
4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 37.500.000 (Ba mươi bảy triệu năm trăm) cổ phần (chiếm 25% vốn điều lệ).
5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
6. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 25.500 đồng/cổ phần.
- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng             - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 37.500.000 cổ phần.
8. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ  ngày 08/09/2020 đến 16h00 ngày 28/09/2020 tại các Đại lý đấu giá.
9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 02/10/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
10. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 06/10/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 07/10/2020 đến ngày 16/10/2020 tại các Đại lý đấu gía.
12. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 07/10/2020 đến ngày 16/10/2020 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm.

Theo VCBS