Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÀ AN GIANG

Thứ 6, 11/09/2020

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 13/08/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:
1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÀ AN GIANG.
Địa chỉ: Số 360 Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0296.3846379            
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (tuân thủ quy định pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;…
3. Vốn điều lệ: 167.520.000.000 đồng, tương đương 16.752.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 5.291.520 cổ phần, chiếm 31,59% vốn điều lệ.
5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
6. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
-  Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 16.720 đồng/cổ phần.
-  Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 5.291.520 c cổ phần.
8. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ  ngày 10/09/2020 đến 16h00 ngày 01/10/2020 tại các Đại lý đấu giá.
9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 07/10/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
10. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 09/10/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 10/10/2020 đến ngày 19/10/2020 tại các Đại lý đấu gía.
12. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 10/10/2020 đến ngày 19/10/2020 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm

Theo HSX