Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG THỦY BỘ

Thứ 3, 03/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Giao thông Thủy bộ,  Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:
1.    Tên tổ chức thực hiện bán đấu giá: Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Giao thông Thủy bộ.
Địa chỉ: 420 Quốc lộ 1, Thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: (0293) 3848 959        
2.    Ngành nghề kinh doanh chính: Thực hiện công tác đăng kiểm các phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy bộ nội địa đang lưu hành và một số hoạt động dịch vụ được Nhà nước cho phép.
3.    Vốn điều lệ: 5.741.200.000 đồng, tương đương 574.120 cổ phần
4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 206.684 cổ phần (chiếm 36,00% vốn điều lệ).
5.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
6.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA.
7.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
-    Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.
-    Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 206.684 cổ phần.
8.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 03/12/2019 đến 16h00 ngày 20/12/2019 tại các Đại lý đấu giá.
9.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 26/12/2019 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
10.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 30/12/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
11.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 31/12/2019 đến ngày 09/01/2019 tại các Đại lý đấu gía.
12.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 31/12/2019 đến ngày 09/01/2019 tại các Đại lý đấu giá.\

Tài liệu đính kèm

Theo HSX