Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG

Thứ 3, 03/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 22/08/2019 của Chủ tịch tỉnh Hậu Giang vè phê duyệt giá trị của Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh tại thời điểm 31/12/2018 để cổ phần hóa; Xét Tờ trình số 23/TTR-BCĐTTG ngày 05/11/2019 của Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Gống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang; Căn cứ lết luận của tập thể Trường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 11/11/2019,  Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên tổ chức thực hiện bán đấu giá: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang
Địa chỉ: Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: (0293) 3572 202        
2.    Ngành nghề kinh doanh chính: Nghiên cứu, lưu trữ, phát triển, cung cấp giống gốc, giống thuần, giống bố mẹ; lai tạo, chọn tạo, thử nghiệm, trình diễn, sản xuất giống nông nghiệp phục vụ cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển nông nghiệp trong và ngoài tỉnh .
3.    Vốn điều lệ: 18.756.500.000 đồng, tương đương 1.875.650 cổ phần
4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 778.181 cổ phần (chiếm 41,50% vốn điều lệ).
5.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
6.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA.
7.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
-    Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.
-    Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 778.181 cổ phần.
8.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 03/12/2019 đến 16h00 ngày 20/12/2019 tại các Đại lý đấu giá.
9.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 26/12/2019 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
10.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 30/12/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
11.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 31/12/2019 đến ngày 09/01/2019 tại các Đại lý đấu gía.
12.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 31/12/2019 đến ngày 09/01/2019 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm

Theo HSX