Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Thứ 3, 03/03/2020

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020; Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:
1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN.
Địa chỉ: QL 61, ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: (0293) 3573 355
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh nước sạch; Quản lý khai thác các công trình thủy lợi; Thiết kế công trình cấp thoát nước, giám sát lắp đặt thiết bị công trình cấp thoát nước, tư vấn lập dự án đầu tư…
3. Vốn điều lệ: 292.331.400.000 (Hai trăm chín mươi hai triệu ba trăm ba mươi mốt ngàn bốn trăm) đồng., tương đương 29.233.140 cổ phần.
4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 14.324.239 (Mười bốn triệu ba trăm hai mươi bốn ngàn hai trăm ba mươi chín) cổ phần (chiếm 49% vốn điều lệ).
5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
6. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta
7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
-  Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.
-  Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 14.324.239 cổ phần.
8. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 04/03/2020 đến 16h00 ngày 23/03/2020 tại các Đại lý đấu giá.
9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 27/03/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
10. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 31/03/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 01/04/2020 đến ngày 10/04/2020 tại các Đại lý đấu gía.
12. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 01/04/2020 đến ngày 08/04/2020 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm.

Theo VCBS