Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THEO LÔ ĐỂ THOÁI VỐN CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TẠI CTCP TIN HỌC VIỄN THÔNG HÀNG KHÔNG

Thứ 4, 06/12/2017

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không

- Địa chỉ: Tòa nhà Airimex, Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại: (024) 3873 2795                       Fax: (024) 3873 0892

2. Ngành nghề kinh doanh chính:

Hoạt động viễn thông, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông; dịch vụ thông tin.

3. Vốn điều lệ: 58.031.660.000 đồng, tương đương 5.803.166 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

Trong đó: Cổ phần do VNPT nắm giữ: 1.320.000 cổ phần chiếm 22,75% vốn điều lệ.

4. Số lô cổ phần bán đấu giá: 01 lô, trong đó số lượng cổ phần của 1 lô: 1.320.000 cổ phần

5. Giá khởi điểm lô cổ phần:26.148.970.459đồng (Hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi tám triệu chín trăm bảy mươi nghìn bốn trăm năm mươi chín đồng).

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không do VNPT ban hành.

7. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

8. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

9. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

- Thời gian: 08h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ 07/12/2017 đến ngày 14/12/2017

- Địa điểm: Tại trụ sở VNPT – Tòa nhà VNPT, Tầng 12, Ban Tài chính Kế toán, 57      Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

10. Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 21/12/2017.

11. Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần.

12. Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá và đặt cọc: Từ 8h00 đến 16h30 các ngày từ 22/12/2017 đến 29/12/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

13. Địa điểm công bố thông tin: VNPT, HNX, VCBS.

14. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 08h30 ngày 05/01/2018 tại HNX.

15. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Thời gian: 09h00 ngày 05/01/2018.

Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

16. Thanh toán tiền mua cổ phần: từ 05/01/2018 đến 15/01/2018 (hoặc từ 12/01/2018 đến 19/01/2018 trường hợp thực hiện chào bán cạnh tranh).

17. Hoàn trả tiền đặt cọc không trúng đấu giá: trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá.

(Nhà đầu tư cần tham khảo chi tiết: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website www.hnx.vn; www.vcbs.com.vn; www.vnpt.vn).

Theo VCBS