Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG NẮM GIỮ

Thứ 5, 21/02/2019
 1. Tên tổ chức thực hiệnthoáivốn: ỦybanNhândânTỉnhVĩnhLong,Số88HoàngTháiHiếu,Phường1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG
 3. Địa chỉ: Số 02, Đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
 4. Điện thoại:   (0270) 3822583                  Fax: (0270) 3829432
 5. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; …
 6. Vốn điều lệ: 289.000.000.000 đồng, tương đương 28.900.000 cổ phần UBND Tỉnh Vĩnh Long nắm giữ 21.399.500 cổ phần, tương đương 74,05% vốn điều lệ
 7. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 8. Số lượng cổ phần bán đấu giá:6.660.500 cổ phần
 9. Giá khởi điểm:    13.600 đồng/cổ phần
 10. Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
 11. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đầu tư tại Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành.
 12. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 21/02/2019 đến 16h00 ngày 06/03/2019 (các ngày làm việc) tại các đại lý Đấu giá theo Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành.
 13. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 12/03/2019. Nhà đầu tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá.
 14. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

+ Thời gian: 15h00 ngày 14/03/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

    15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 15/03/2019 đến ngày 21/03/2019 tại các Đại lý đấu giá

    16. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 15/03/2019 đến ngày 21/03/2019 tại các Đại lý đấu giá

Tài liệu đính kèm.

Theo HSX