Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP - IN - BAO BÌ LIKSIN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

Thứ 4, 21/12/2016

1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP – IN – BAO BÌ LIKSIN – TNHH MTV (TỔNG CÔNG TY LIKSIN)

Địa chỉ: 159 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, Tp.HCM

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

Địa chỉ: 414 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: (+84) 35530201                     Fax: (+84) 35533373

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít và một số ngành nghề khác theo giấy ĐKKD …

4. Vốn điều lệ: 69.000.000.000 đồng (tương đương: 690.000 cổ phần; mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần)

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 241.500 cổ phần (tương đương với 35% vốn điều lệ)

6. Giá khởi điểm: 210.965 đồng/cổ phần

7. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Liksin tại Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) ban hành.

8. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 26/12/2016 đến 16h00 ngày 19/01/2017.

- Địa điểm: tại các Đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế bán đấu giá do HSX ban hành.

9. Địa điểm công bố thông tin: Các Đại lý đấu giá, doanh nghiệp, tổ chức tư vấn và HSX.

10. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 25/01/2017 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian: 09h00 ngày 03/02/2017

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh - 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

12. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: từ ngày 04/02/2017 đến ngày 13/02/2017

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng đấu giá: từ ngày 06/02/2017 đến ngày 10/02/2017 tại các Đại lý đấu giá

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.hsx.vn;http://www.liksin.vn ;www.vcbs.com.vn và các website của Đại lý đấu giá)

Theo VCBS