Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Thứ 2, 23/10/2017
 1. Tên cổ phần chào bán             : Cổ phần Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Mã giao dịch: VNM)
 2. Số lượng cổ phần chào bán    : 48.333.400 cổ phần (tương ứng 3,33% vốn điều lệ Vinamilk) (bằng chữ: Bốn mươi tám triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn, bốn trăm cổ phần)
 3. Loại cổ phần chào bán           : Cổ phần phổ thông
 4. Mệnh giá                                : 10.000 đồng/cổ phần
 5. Giá khởi điểm chào bán         : sẽ được công bố tại ngày 01/11/2017
 6. Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu là: 20.000 cổ phần, bằng chữ: hai mươi nghìn cổ phần.
 7. Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa là: 48.333.400 cổ phần (tương ứng 3,33% vốn điều lệ Vinamilk). Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn, bốn trăm cổ phần.
 8. Bước khối lượng: 10 cổ phần (bằng chữ: mười cổ phần) 
 9. Bước giá: 100 đồng (một trăm đồng)
 10. Số mức giá: Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh. Tổng khối lượng tương ứng với mức giá phải bằng tổng khối lượng cổ phần Nhà đầu tư đăng ký mua. Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng.
 11. Giá chào bán dự kiến: không thấp hơn Giá khởi điểm chào bán và Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.
 12. Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán.
 13. Thời gian nộp tiền cọc/ký quỹ; phát đơn đăng ký tham gia và thời gian làm thủ tục đăng ký mua cổ phần: Từ ngày 01/11/2017 đến 16h00 ngày 09/11/2017 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh.
 14. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham gia chào bán cạnh tranh: Từ 09h00 ngày 10/11/2017 đến 14h00 ngày 10/11/2017 Tại: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Minh – 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.HCM 
 15. Thời gian, địa điểm tổ chức chào bán và ký hợp đồng: Từ 14h30 ngày 10/11/2017 Tại: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.HCM
 16. Thời gian nộp tiền/thực hiện giao dịch mua cổ phần: Từ 10/11/2017 đến 21/11/2017
 17. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinamilk

https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=36345ba3-400a-436e-a6e9-897820594ef7&rid=1326268651

Bản công bố thông tin 

Quy chế đấu giá

Quyết định về việc chào bán cạnh tranh

Theo VCBS