Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Thứ 4, 01/11/2017

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 20/10/2017 và Quyết định số 94 /QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 31/10/2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, SCIC thông báo về việc Chào bán cạnh tranh cổ phần như sau:

1.Thông tin về doanh nghiệp:       CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (Vinamilk)

Địa chỉ: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM      Điện thoại: (84-28) 5415 5555 - Fax: (84-28) 5416 122

2. Lĩnh vực kinh doanh chính:   Chế biến, sản xuất và kinh doanh sữa tươi, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng, sữa đậu nành, nước giải khát và các sản phẩm từ sữa khác; trồng trọt, chăn nuôi v.v.

3. Vốn điều lệ: 14.514.534.290.000 đồng

4. Tổng số cổ phần chào bán: 48.333.400 cổ phần; Tổng giá trị theo mệnh giá: 483.334.000.000 đồng, tương ứng3,33% vốn điều lệ Vinamilk

5. Điều kiện tham dự:Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Quy chế).

6. Tổ chức tư vấn: Liên danh tư vấn gồm: UBS AG, Chi nhánh Singapore (UBS) và Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI)

7. Tổ chức thực hiện chào bán: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

8. Cổ phần chào bán:

- Số lượng cổ phần chào bán:

48.333.400 cổ phần

 

- Giá khởi điểm:

150.000 đồng/ cổ phần

- Loại cổ phần chào bán:

Cổ phần phổ thông

 

- Bước giá:

100 đồng

- Mệnh giá:

10.000 đồng

 

- Bước khối lượng:

10 cổ phần

- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân đăng ký mua tối thiểu: 20.000 cổ phần

- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa: 48.333.400 cổ phần (3,33% vốn điều lệ Vinamilk)

- Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán.

9. Thời gian, địa điểm phát đơn, làm thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký: từ ngày 01/11/2017 đến 16h00 ngày 09/11/2017 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh.

- Thời gian nộp tiền đặt cọc/ký quỹ: Từ ngày 01/11/2017 đến 16h00 ngày 09/11/2017 (theo quy định tại Quy chế).

10. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham gia chào bán cạnh tranh:

- Tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

- Thời gian: Từ 09h00 ngày 10/11/2017 đến 14h00 ngày 10/11/2017

11. Thời gian, địa điểm tổ chức chào bán:

- Tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

- Thời gian: 14h30 ngày 10/11/2017

12. Thời gian nộp tiền/thực hiện giao dịch mua cổ phần: Từ ngày 10/11/2017 đến ngày 21/11/2017

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: theo quy định tại Quy chế.

Thông tin công bốMẫu biểu.

Theo VCBS