Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Thứ 2, 23/01/2017

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-ĐTKDV ngày 14/12/2016 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, VCBS thông báo chào bán cổ phần như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU (VRC)

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại: (84-64) 3854906               Fax: (84-64) 3852285

2. Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, kinh doanh nhà, đầu tư xây dựng và một số ngành nghề kinh doanh khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Vốn điều lệ: 145.047.620.000

4. Tổng số cổ phần chào bán: 1.183.833 cổ phần; tổng giá trị theo mệnh giá: 11.838.330.000 đồng, chiếm 8,16% vốn điều lệ

5. Điều kiện tham gia: Theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại VRCdo VCBS ban hành.

6. Tổ chức thực hiện: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

7. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông                                                       Khối lượng đăng ký mua tối đa :1.183.833 cổ phần

Giá khởi điểm: 16.500 đồng/cổ phần                                                                Khối lượng đăng ký mua tối thiểu: 20.000 cổ phần

Bước giá: 100 đồng                                                                                         Bước khối lượng: 01 cổ phần

8. Hình thức chào bán: Chào bán cạnh tranh công khai

9. Thời gian đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp tiền cọc: từ 08h30 ngày 23/01/2017 đến 15h00 ngày 07/02/2017

10. Địa điểm và thủ tục đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: Theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại VRC do VCBS ban hành.

11. Thời gian nhận phiếu đăng ký mua:

- Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong tại:

Trụ sở Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh VCBS - Lầu 1, tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Thời gian: từ 8h30 ngày 23/01/2017 đến 15h30 ngày 08/02/2017

- Nộp bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện về địa chỉ:

Trụ sở Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh VCBS - Lầu 1, tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Thời gian: từ 8h30 ngày 23/01/2017 đến 15h00 ngày 07/02/2017

(Tham khảo trong Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại VRC)

12. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi chào bán cạnh tranh:

Thời gian bắt đầu tổ chức chào bán cạnh tranh: 15h00 ngày 08/02/2017

Địa điểm: tại VCBS; Lầu 1, tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần và thanh toán tiền đặt cọc:

theo Quy chế Chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại VRC

(Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần xem Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại VRC trên website:www.scic.vn, www.vcbs.com.vn)

Theo VCBS