Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 ĐỒNG NAI

Thứ 6, 26/10/2018

1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
2. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 ĐỒNG NAI
- Địa chỉ: Số 15, đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 3996 107          Fax: (0251) 3867 646
3. Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; xây dựng công trình Giao thông và thủy lợi; xây dựng hạ tầng dân cư; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng sản xuất gạch xây Tuynel; sản xuất kết cấu thép…
4. Vốn điều lệ: 20.496.000.000 đồng (Hai mươi tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu đồng)
5. Điều kiện tham dự đợt chào bán:Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp tại Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ban hành.
6. Tên, địa chỉ tổ chức chào bán:    CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN – CN. HCM
Lầu 1, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
7. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN – CN.HCM
8. Quyền mua cổ phần chào bán:
- Loại chứng khoán chào bán    : quyền mua cổ phần     -    Giá khởi điểm chào bán: 1.500 đồng/quyền mua     
- Mệnh giá cổ phần chào bán    : 10.000 đồng/CP    -    Số lượng quyền mua nhà đầu tư mua tối thiểu: 200.000 quyền mua    
- Tổng số quyền mua chào bán    : 614.880 quyền mua    -    Số lượng quyền mua nhà đầu tư mua tối đa: 614.880 quyền mua    
9. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:
Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương VN - CN.HCM: Lầu 1, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:     Từ 08g00 ngày 29/10/2018 đến 16g00 ngày 02/11/2018
11. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự:    Trước 16g00 ngày 06/11/2018 tại Công ty TNHH Chứng khoán NH         TMCP Ngoại Thương VN - CN.HCM.
12. Thời gian, địa điểm tổ chức chào bán:    10g00 ngày 07/11/2018 tại Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP    Ngoại Thương Việt Nam - CN.HCM
13. Thời gian nộp tiền quyền mua cổ phần:    Từ ngày 08/11/2018 đến 16g00 ngày 12/11/2018
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:    Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 12/11/2018
(Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh trên website: www.sonadezi.com.vn, www.vcbs.com.vn và các địa điểm công bố thông tin theo Quy chế chào bán cạnh tranh do Công ty Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam ban hành).
Tài liệu đính kèm 1

Tài liệu đính kèm 2

Theo VCBS