Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA CTCP VĨNH SƠN DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) SỞ HỮU

Thứ 4, 25/08/2021

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)    
Tên doanh nghiệp chào bán cạnh: CTCP Vĩnh Sơn
Địa chỉ: 13-S1, Khu đô thị Hà Tiên, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản
Vốn điều lệ: 1.150.000.000.000 đồng
Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 922.490.394.000 đồng/lô cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh:    4.588.500 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    0 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 25/08/2021 đến 15h30 ngày 14/09/2021
+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh:
+ Thời gian:    Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 21/09/2021
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian và địa điểm chào bán cạnh:
+ Thời gian:    14h30 ngày 21/09/2021
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 22/09/2021 đến ngày 28/09/2021
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 22/09/2021 đến ngày 27/09/2021

Tài liệu đính kèm

Theo VCBS