Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CÔNG KHAI CÓ CẠNH TRANH VỀ GIÁ PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU MANG YANG - RATTANAKIRI TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN GỖ ĐĂKĐOA

Thứ 6, 12/10/2018

1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU MANG YANG - RATTANAKIRI

Địa chỉ: Số 536 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

2. Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN GỖ ĐĂKĐOA

- Địa chỉ: Thôn 2, xã Tân Bình – Huyện Đăk Đoa – Tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: (0269) 3894 494              Fax: (0269) 3831 068

3. Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng mua bán cao su thành phẩm; Trồng cây cao su; Sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm từ gỗ rừng trồng và gỗ nhập khẩu.

4. Vốn điều lệ: 25.500.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng)

5. Điều kiện tham dự mua:Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán công khai có cạnh tranh về giá phần vốn của Công ty Cổ phần Cao su Mang Yang – Rattanakiri tại Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ ĐăkĐoa do Công ty Cổ phần Cao su Mang Yang – Rattanakiri ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức chào bán công khai:CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN – CN. HCM

Lầu 1, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

7. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN – CN.HCM

8. Phần vốn chào bán:

- Tên phần vốn: Phần vốn tại Công ty TNHH    MTV Chế biến gỗ Đăkđoa; -    Giá khởi điểm: 21.970.000.000 VND

- Giá trị phần vốn nhà đầu tư mua tối thiểu: 5% giá trị phần vốn góp chào bán.

- Tổng giá trị phần vốn chào bán: 16.575.000.000 VND; -  Giá trị phần vốn nhà đầu tư mua tối đa: 16.575.000.000 VND

9. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký mua phần vốn, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương VN - CN.HCM: Lầu 1, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08g00 ngày 12/10/2018 đến 16g00 ngày 31/10/2018

11. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự mua: Trước 16g00 ngày 02/11/2018 tại Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương VN - CN.HCM.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức chào bán công khai: 10g00 ngày 05/11/2018 tại Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN.HCM

13. Thời gian nộp tiền mua phần vốn: Từ ngày 05/11/2018 đến 16g00 ngày 13/11/2018

14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018

(Nhà đầu tư tham gia mua có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán công khai có cạnh tranh về giá trên website:www.vcbs.com.vn và các địa điểm công bố thông tin theo Quy chế chào bán công khai có cạnh tranh về giá do Công ty Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam ban hành ban hành).

 Tài liệu 1

 Tài liệu 2

Theo VCBS