Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG CỔ PHIẾU CỦA VIETCOMBANK TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Thứ 4, 08/08/2018

1. Tên tổ chức chào bán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Điện thoại: 84-24 3934 3137                                 

4. Fax: 84-24 3826 9067

5. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng đăng ký chào bán: 1.476.124 cổ phiếu

6. Mục đích chào bán: nhằm thực hiện tuân thủ theo Điểm a, Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 về việc Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 135/NHNN-TTGSNH ngày 11/01/2015 về việc Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VCB xin ý kiến về việc thoái vốn tại 03 Tổ chức tín dụng.

7. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

8. Phương thức chào bán: Bán đấu giá công khai

9. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

10. Giá khởi điểm bán đấu giá: 18.876 đồng/cổ phiếu

11. Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Phương Đông do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành (viết tắt là “Quy chế bán đấu giá”).

12. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 09/08/2018 đến 15h30 ngày 29/08/2018 tại các đại lý đấu giá theo thông báo tại Quy chế bán đấu giá.

13. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký Chậm nhất 16h00 ngày 04/09/2018

14. Thời gian và địa điểm đấu giá: 10h00 ngày 06/09/2018 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 07/09/2018 đến ngày 13/09/2018

16. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 10/09/2018 đến ngày 13/09/2018

17. Thông tin cụ thể liên quan đến đợt chào bán và bản cáo bạch được công bố tại:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Tại các đại lý đấu giá theo Quy chế bán đấu giá.

18. Thông tin về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại OCB:

Ngày 27/12/2017, Hội đồng quản trị OCB đã thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại OCB là 4,98% vốn điều lệ theo Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐQT.

Theo công văn số 52/2018/CV-HĐQT ngày 23/07/2018 của OCB, hiện tại tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại OCB đã đạt tỷ lệ tối đa (4,98% vốn điều lệ OCB), vì vậy không còn room cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia đợt chào bán này.

19. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu sau khi đấu giá:

- Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Số tài khoản: 9504102

- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

Theo VCBS