Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG CỔ PHIẾU CỦA VIETCOMBANK TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Thứ 6, 20/10/2017

 Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 61/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/10/2017

1. Tên tổ chức chào bán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Điện thoại: 84-24 3934 3137                                 

4. Fax: 84-24 3826 9067

5. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng đăng ký chào bán: 13.251.695 cổ phiếu

6. Mục đích chào bán: nhằm thực hiện tuân thủ theo Điểm a, Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 về việc Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 135/NHNN-TTGSNH ngày 11/01/2015 về việc Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VCB xin ý kiến về việc thoái vốn tại 03 Tổ chức tín dụng.

7. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

8. Phương thức chào bán: Bán đấu giá công khai

9. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

10. Giá khởi điểm bán đấu giá: 12.550 đồng/cổ phiếu

11. Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành (viết tắt là “Quy chế bán đấu giá”).

12. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 23/10/2017 đến 15h30 ngày 13/11/2017 tại các đại lý đấu giá theo thông báo tại Quy chế bán đấu giá.

13. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký chậm nhất 16h00 ngày 16/11/2017

14. Thời gian và địa điểm đấu giá: 10h00 ngày 20/11/2017 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 21/11/2017 đến ngày 30/11/2017

16. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 22/11/2017 đến ngày 27/11/2017

17. Thông tin cụ thể liên quan đến đợt chào bán và bản cáo bạch được công bố tại:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Tại các đại lý đấu giá theo Quy chế bán đấu giá.

18. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu sau khi đấu giá:

- Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Số tài khoản: 9504077

- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

Tài liệu công bố:

Báo cáo tài chính

Công bố thông tin

Tài liệu pháp lý liên quan

Quy chế đấu giá

Đơn đăng ký đấu giá

Phụ lục ĐLĐG

Theo VCBS