Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR (LDP)

Thứ 3, 19/03/2019

1. Tổ chức chào mua: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim

- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 6291 0621                          Fax: 028 6291 0622

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304852408 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/03/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 10/05/2018

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản (mã số 6810);

2. Thông tin về đợt chào mua công khai:

- Tên cổ phiếu được chào mua: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar

- Mã chứng khoán: LDP

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 1.364.563 cổ phiếu, tương ứng với 17,43% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của LDP

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua 4.004.748 cổ phiếu, tương ứng 51,15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của LDP

- Giá chào mua: 25.600 đồng/cổ phiếu

- Nguồn vốn thực hiện chào mua: Từ nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim

- Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký bán của nhà đầu tư: Từ ngày 20/03/2019 đến ngày 19/04/2019

- Đối tượng và điều kiện tham gia: Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar được tự do chuyển nhượng

3. Đại lý thực hiện chào mua: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh (VCBS)

Thủ tục và hướng dẫn chào mua công khai chi tiết được đăng tải trên website: www.vcbs.com.vn.

Tài liệu đính kèm.

Theo VCBS