Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SGDCK HÀ NỘI

Thứ 4, 28/10/2020

Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 578/QĐ–SGDHN do Phó Tổng giám đốc SGDCK Hà Nội cấp ngày   22/10/2020, Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé xin trân trọng thông báo về việc chính thức đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

  1. Tổ chức đăng ký giao dịch:

 

- Tên tổ chức đăng ký giao dịch:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ

- Tên giao dịch tiếng Anh:

SONG BE RUBBER JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt:

SORUCO

- Địa chỉ trụ sở chính:

Quốc lộ 14,Tổ 8, Ấp 3, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

- Điện thoại:

(0271) 3667 249                     Fax: (0271) 3667 260

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu theo Giấy CN ĐKKD:

ü  Trồng cây cao su;

ü  Trồng cây hàng năm khác; Trồng cây lâu năm khác;

ü  Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp;

ü  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

ü  Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

  1. Cổ phiếu đăng ký giao dịch:

 

- Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

- Mã cổ phiếu:

SBR

- Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch

81.396.192 (Tám mươi mốt triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn một trăm chín mươi hai) cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch:

813.961.920.000 (Tám trăm mười ba tỷ chín trăm sáu mươi mốt triệu chín trăm hai mươi nghìn) đồng

  1. Ngày chính thức giao dịch đầu tiên:

Ngày 02 tháng 11 năm 2020

  1. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên:

10.100 đồng/cổ phần

  1. Địa điểm công bố thông tin Bản công bố thông tin

+ Website Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé: http://caosusongbe.vn/

+ Website Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam : http://www.vcbs.com.vn

  1. Thực hiện thủ tục lưu ký cổ phiếu

Cổ đông chưa tiến hành các thủ tục lưu ký cổ phiếu xin vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại các Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc liên hệ Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam để được hướng dẫn trước khi thực hiện giao dịch.

Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm.

Theo VCBS