Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC DIỄN CHÂU

Thứ 2, 21/01/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Diễn Châu
Địa chỉ: Xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp
Vốn điều lệ: 27.913.040.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    2.675.471 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    2.675.471 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 21/01/2019 đến 15h30 ngày 18/02/2019
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/02/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    14h00 ngày 25/02/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 26/02/2019 đến 16 giờ ngày 04/03/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 04/03/2019
File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia co phan_CTCP DC.doc

2. Ban Cong bo thong tin_CTCP Cap nuoc Dien Chau.PDF

3. QD 1232_Phe duyet Danh muc DN co von NN thuc hien thoai von.signed.pdf

4. Quyet dinh phe duyet PATV.PDF

5. Dieu le CTCP_Dien Chau.pdf

6. CVxacnhancptudochuyennhuong.PDF

7. BCTC quy 3 tu lap.pdf

8. BCTCkiem toan_Nam2017.pdf

Mau don tham du dau gia_Dien Chau.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia_Dien Chau.doc

Theo HNX