Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Thứ 2, 11/03/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch, ...
Vốn điều lệ thực góp: 329.954.110.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần và bình quân giá tham chiếu 30 ngày giao dịch liên tiếp của cổ phiếu THN trên sàn UPCoM trước ngày công bố thông tin
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    11.050.000 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    11.050.000 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 08/03/2019 đến 15h30 ngày 27/03/2019
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/04/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    08h30 ngày 03/04/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 04/04/2019 đến 16 giờ ngày 10/04/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 05/04/2019 đến ngày 10/04/2019
File đính kèm:

1. Quy che dau gia_CTCP Cap nuoc Thanh Hoa.doc

2. Ban cong bo thong tin THN.pdf

3. QD phe duyet gia khoi diem.pdf

4. QD phe duyet phuong an thoai von.pdf

5. Giay chung nhan DKDN.pdf

6. BCTC Quy 4.2018.pdf

7. BCTC kiem toan nam 2017.pdf

Mau don tham du dau gia.doc

Phu luc danh sach cac dai ly dau gia.doc

Theo HNX