Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH

Thứ 5, 29/11/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình
Địa chỉ: Số 5 Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành văn hóa, điện ảnh, ...
Vốn điều lệ: 83.127.930.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    1.745.093 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    1.745.093 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/11/2018 đến 15h30 ngày 19/12/2018
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/12/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    10h00 ngày 26/12/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 27/12/2018 đến 16 giờ ngày 02/01/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 28/12/2018 đến ngày 04/01/2019
File đính kèm:

1. Quy che dau gia_CTCP Cong nghe va Truyen hinh.doc

2. Ban CBTT.pdf

3. Phe duyet phuong an.pdf

4. Xac nhan so cp.pdf

5 BCTC 2016.pdf

6. BCTC 2017.PDF

7. Dieu le.PDF

Danh sach cac Dai ly dau gia_CTCP Cong nghe va Truyen hinh.doc

Theo VCBS