Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - TKV DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VN SỞ HỮU

Thứ 6, 26/10/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV
Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản
Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.800 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    17.868.600 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    8.820.000 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/10/2018 đến 15h30 ngày 15/11/2018
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    08h30 ngày 22/11/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 23/11/2018 đến 16 giờ ngày 29/11/2018
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 29/11/2018
File đính kèm:

1. Quy che dau gia_Vinacominland.doc

2. Ban CBTT_Vinacominland.pdf

3. QD 2006 phe duyet De an tai co cau TKV.PDF

4. QD phe duyet phuong an chuyen nhuong von.pdf

5. Xac nhan so huu co phan.pdf

6. Dieu le Vinacominland.pdf

7. Giay DKKD Vinacominland.pdf

8.1 BCTC 6 thang 2018_CBTT_Vinacominland.pdf

8.2 BCTC 6 thang cuoi 2016_CBTT_Vinacominland.pdf

8.3 BCTC 2017_CBTT_Vinacominland.pdf

Don dang ky dau gia.zip

Phu luc Danh sach cac dai ly dau gia_Vinacominland.doc

Theo VCBS