Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Thứ 2, 26/11/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông
Địa chỉ: Số 4A-4B-4C Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng, lắp đặt các công trình viễn thông, điện tử, tin học ...
Vốn điều lệ thực góp: 48.000.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 35.855 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    1.575.000 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    1.575.000 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/11/2018 đến 15h30 ngày 14/12/2018 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/12/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    08h30 ngày 21/12/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 22/12/2018 đến 16 giờ ngày 28/12/2018
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 25/12/2018 đến ngày 28/12/2018
File đính kèm:

1. Quy che dau gia_CTCP Dich vu Ky thuat Vien thong.doc

2. Ban CBTT TST.pdf

3. QD 2129.QD.TTg phe duyet PA tai co cau VNPT.pdf

4. QD 197 vv phuong an chuyen nhuong von TST.pdf

5. Tai lieu chung minh so huu von TST.pdf

6. BCTC-h.nhat-q3.2018-tst.pdf

7. BCTC-q3.2018-CTy me.pdf

8. TST_17CN_BCTC_HNKT_2.pdf

9. TST_17CN_BCTC_MKT_2.pdf

Don dang ky dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo VCBS