Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ HỮU

Thứ 2, 05/03/2018

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Địa chỉ: 164 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh các loại quạt điện, đồ điện gia dụng, ....

Vốn điều lệ thực góp: 143.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ đồng)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 42.400 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:       6.707.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:          6.707.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 05/03/2018 đến 15h30 ngày 23/03/2018 (Sáng từ 8h00 - 11h30; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:     Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:     14h00 ngày 30/03/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:         Từ ngày 31/03/2018 đến 16 giờ ngày 09/04/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 03/04/2018 đến ngày 06/04/2018

Tài liệu công bố:

0. Quy che dau gia co phan_CTCP Den co Thong Nhat.doc

1. CBTT Vinawind.pdf

10. BCTC 9M.2017.pdf

2. CV chap thuan cua UBCK 06.02.18.jpeg

3. Dieu le Vinawind.pdf

4. CN so huu cp Vinawind.pdf

5. CV 1555- Danh muc DN thoai von.pdf

6. Cv 5000 - Lua chon don vi tu van.pdf

7. CV 6557 phe duyet gia va phuong thuc.pdf

8. BCTC 2015.pdf

9. BCTC 2016.pdf

Don dang ky dau gia.zip

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo CNBC