Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SÔNG HỒNG DO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM SỞ HỮU

Thứ 3, 27/03/2018

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SÔNG HỒNG DO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng

Địa chỉ: Thôn 6, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Ngành nghề kinh doanh: Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây và trạm biến áp…

Vốn điều lệ: 74.625.720.000 đồng

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Giá khởi điểm: 11.890 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:       3.288.750 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:          3.288.750 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 28/03/2018 đến 15h30 ngày 17/04/2018 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:     Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/04/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:     08h30 ngày 24/04/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:         Từ ngày 25/04/2018 đến 16 giờ ngày 04/05/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 26/04/2018 đến ngày 03/05/2018

Theo HNX

1.1. Quy che dau gia co phan_CTCP Nang luong Song Hong.doc

2.2. NLSH - HNX - CBTT.pdf

3.3. NLSH - HNX - BAO CAO THOAI VON.pdf

4.4. NLSH - HNX - CHAP THUAN CUA UY BAN.pdf

5.5.1 NLSH - HNX -QUYET DINH 976 TAI CO CAU.pdf

6.5.2 NLSH - HNX - QUYET DINH 12 PHE DUYET PHUONG AN.pdf

7.6. NLSH - HNX - UY QUYEN PV POWER.pdf

8.7.1 NLSH - HNX - DANG KY DN - NLSH.pdf

9.7.2 NLSH - HNX - DANG KY DN - PV POWER.pdf

10.8. NLSH - HNX - DIEU LE NLSH.pdf

11.9.1 NLSH - HNX - BCTC 9.2017.pdf

12.9.2 NLSH - HNX - BCTC 2016.pdf

13.9.3 NLSH - HNX - BCTC 2015.pdf

14.9.4 NLSH - HNX - BCTC 2014.pdf

15.Don dang ky dau gia.zip

16.Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo DVT