Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGHE NHÌN HÀ NỘI

Thứ 4, 06/03/2019

Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Truyền thông nghe nhìn Hà Nội
Địa chỉ:    Số 26 Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê mặt bằng, kinh doanh băng đĩa, sản xuất phim
Vốn điều lệ:    31.520.000.000 đồng
Giá khởi điểm:    700 đồng/quyền mua
Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá:    1.848.000 quyền mua
Số quyền mua người nước ngoài được phép mua:    1.848.000 quyền mua
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 06/03/2019 đến 15h30 ngày 21/03/2019 (Sáng từ 8h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/03/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    08h30 ngày 28/03/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua quyền mua:    Từ ngày 29/03/2019 đến 16 giờ ngày 04/04/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 04/04/2019
File đính kèm:

1. Quy che dau gia_CTCP Truyen thong nghe nhin HN.doc

2. HAVISCO_CBTT.pdf

3. HAVISCO_DieuLe.pdf

4. HAVISCO_HoSoPhapLy.pdf

5. HAVISCO_BCTC6T2018.pdf

6. HAVISCO_BCTCKT2017.pdf

Mau don tham du dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo HNX