Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VN SỞ HỮU

Thứ 6, 26/10/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin
Địa chỉ: Số 108 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa ...
Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 12.200 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    7.645.222 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    4.900.000 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/10/2018 đến 15h30 ngày 15/11/2018
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    10h00 ngày 22/11/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 23/11/2018 đến 16 giờ ngày 29/11/2018
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 29/11/2018
File đính kèm:

2. Ban CBTT_Van tai thuy Vinacomin.pdf

3. DKKD va Dieu le.pdf

4. QD 2006 phe duyet De an tai co cau TKV.pdf

5. QD 1774_thoai von.pdf

6. Xac nhan so huu.pdf

7. BCTC quy 1-2018.pdf

8. BCTC 2017.pdf

Don dang ky dau gia.zip

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia Van tai thuy Vinacomin.doc

Theo VCBS