Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG

Thứ 5, 29/11/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường
Địa chỉ: Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện ĐăkR'lấp, tỉnh Đắk Nông
Ngành nghề kinh doanh: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Khai thác quặng sắt; Khai thác đá, ...
Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 14.500 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    1.500.000 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    1.500.000 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/11/2018 đến 15h30 ngày 19/12/2018
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/12/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    08h30 ngày 26/12/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 27/12/2018 đến 16 giờ ngày 02/01/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 28/12/2018 đến ngày 04/01/2019
File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia co phan_CTCP Xay lap Moi truong.doc

2. CBTT_XLMT.pdf

3. DKKD - Dieu le - XLMT.pdf

4. QDD1890_phe duyet phuong an.pdf

5. XNSH.pdf

6. Bao cao tai chinh 9 thang nam 2018.pdf

7. BCTC nam 2017_XLMT.pdf

Danh sach cac dai ly dau gia.doc

Theo VCBS