Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CP SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Thứ 6, 15/11/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội
Địa chỉ: Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sơn, mực in, véc ni và chất phủ bề mặt; vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan đến ngành sơn ...
Vốn điều lệ: 120.270.860.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 24.296 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    3.247.246 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    3.247.246 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 12/11/2019 đến 15h30 ngày 28/11/2019 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    08h30 ngày 05/12/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 05/12/2019 đến 16 giờ ngày 11/12/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 11/12/2019
File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia Son Tong hop Ha Noi.doc

2. CBTT Son tong hop.pdf

3. 16-qd-tg phe duyet danh muc.pdf

4. Vinachem QD phe duyet PA.pdf

5.1 Vinachem dieu le cong ty.pdf

5.2 STH GCN DKDN.pdf

6.1 STH Dieu le cong ty.pdf

6.2 Vinachem GCN DKDN.pdf

7. Chung thu tham dinh gia.pdf

8.1 STH BCTC 2017.pdf

8.2 STH BCTC 2018.pdf

8.3 STH BCTC ban nien 2019.pdf

Mau don tham du dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo VCBS