Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

Thứ 2, 01/04/2019

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên

Địa chỉ: Số 12 đường Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hứng Yên, tỉnh Hưng Yên

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Chi tiết: Quản lý và làm vệ sinh môi trường; Quản lý, chăm sóc duy trì vườn hoa, công viên cây xanh)

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 151.113.720.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 18.777 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.964.471 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.964.471 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 28/03/2019 đến 15h30 ngày 19/04/2019 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/04/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 26/04/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/05/2019 đến 16 giờ ngày 11/05/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 03/05/2019 đến ngày 07/05/2019

File đính kèm:

1. Quy che dau gia co phan Cong ty TNHH MTV Moi truong va Cong ty Do thi Hung Yen.doc

2. QD phe duyet PA CPH__MT va CT DT HY.pdf

3. Phuong an co phan hoa.pdf

4. QD phe duyet PA su dung dat.pdf

5. QD phe duyet GTDN.pdf

6. QD phe duyet PA su dung lao dong.pdf

7. Ban CBTT__MT va CT DT HY.pdf

8.1 BCTC kiem toan 2018.PDF

8.2 BCTC kiem toan nam 2017.pdf

8.3 BCTC kiem toan nam 2016.pdf

8.4 BCTC kiem toan 2015.pdf

Mau don tham du dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia_MT va CT DT HY.doc

Theo HNX