Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP CHẾ BIẾN KINH DOANH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI DO TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC SỞ HỮU

Thứ 4, 05/04/2017
- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Lương thực miền Bắc
- Tên tổ chức
phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội
- Địa chỉ: Số 67A Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất mì ống, mì sợi, thức ăn chế biến sẵn ...
- Vốn điều lệ: 9.800.000.000 đồng
- Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 1.050.600 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 19.600 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 19.600 cổ phần
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 05/04/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 27/04/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/05/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 08/05/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/05/2017 đến 16 giờ ngày 18/05/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 10/05/2017 đến ngày 15/05/2017
Theo VCBS