Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

Thứ 5, 19/08/2021

Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
Địa chỉ: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản
Vốn điều lệ: 323.836.420.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    10.000.000 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    10.000.000 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 19/08/2021 đến 15h30 ngày 17/09/2021
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/09/2021
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    09h00 ngày 24/09/2021
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 25/09/2021 đến ngày 04/10/2021
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 30/09/2021
File đính kèm:

1. Quy che dau gia.doc

2. Ban cao bach.pdf

3. Giay phep TEG 2021.pdf

4. NQ DHDCD 2021.pdf

5. Dieu le.pdf

6. Giay DKKD.pdf

7. BCTC hop nhat 2020.pdf

8. BCTC cty me 2020.pdf

8. BCTC quy 2.2021 HN.pdf

9. BCTC quy 2.2021 ME.pdf

Theo HNX