Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG DO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thứ 6, 07/04/2017

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông
- Địa chỉ: Lô 18, KĐT mới Định Coongm phương Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Tư vấn, thiết kế, lập dự án đầu tư và thẩm định dự toán các công trình bưu chính viễn thông, CNTT , …
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 16.793 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.450.000 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.450.000 cổ phần
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 10/04/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 03/05/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/05/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 10/05/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/05/2017 đến 16 giờ ngày 20/05/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/05/2017 đến ngày 17/05/2017

Thông tin công bố

Theo VCBS