Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Thứ 5, 25/07/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4
Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn lập quy hoạch, tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế xây dựng các công trình điện
Vốn điều lệ: 158.347.450.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 59.400 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 11.335.610 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 7.745.600 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 24/07/2019 đến 15h30 ngày 06/08/2019
+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý chào bán cạnh tranh)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09/08/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:
+ Thời gian: 08h30 ngày 13/08/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 14/08/2019 đến 16 giờ ngày 20/08/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 15/08/2019 đến ngày 20/08/2019
File đính kèm:

0. Quy che chao ban canh tranh co phan_TV4.doc

1. Giay DKKD Lan 14 TV4.pdf

2. BC Quyet toan TCDN Quy I.2019.pdf

3. BCTC nam 2018 da kiem toan.pdf

4. BCTC nam 2017 da kiem toan.pdf

5. Dieu le Cong ty TV4.pdf

6. Ban CBTT TV4.pdf

7. Dang ky kinh doanh EVN.pdf

8. CV 266 Uy ban Quan ly von tai DN.compressed.pdf

9. QD 207 HDTV EVN.pdf

Cac mau don tham du chao ban canh tranh.doc

Phu luc Danh sach cac dai ly chao ban canh tranh.doc

Theo HNX