Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

Thứ 4, 01/03/2017

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-ĐTKDV ngày 30/12/2016 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam;

SCIC xin thông báo như sau:

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

- Địa chỉ: Khối phố Câu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại: (0235) 3843 668                                     Fax : (0235) 3843 619

- Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, chế biến gỗ và lâm đặc sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa; Thiết kế, trồng rừng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, khai thác rừng trồng.

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá:1.951.800cổ phần

- Giá khởi điểm: 12.700 đồng/cổ phần

- Bước giá: 100 đồng

- Số mức giá đặt mua: 01 mức giá

- Hình thức đấu giá: đấu giá cả lô cổ phần, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (1.951.800 cổ phần).

- Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các cá nhân, tổ chức hợp pháp trong và ngoài nước (cụ thể theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Namdo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành).

- Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

- Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 02/03/2017 đến 15h30 ngày 24/03/2017 (Sáng từ 8h00’ – 12h00’; chiều từ 13h30’ – 17h00’ các ngày làm việc) tại các đại lý đấu giá.

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký chậm nhất 16h00 ngày 29/03/2017.

- Thời gian và địa điểm đấu giá: 10h00 ngày 31/03/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá: từ ngày 01/04/2017 đến ngày 10/04/2017.

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: từ ngày 04/04/2017 đến ngày 07/04/2017.

(Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư vui lòng xem Công bố thông tin tại các website: www.hnx.vn; www.scic.vn; www.vcbs.com.vn)

Theo VCBS