Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA

Thứ 5, 07/03/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Xây dựng
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Viglacera - CTCP
Địa chỉ: Tầng 16 & 17, tòa nhà Viglacera, số 01 đại lộ Thăng Long, phương Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh xây dựng, sứ vệ sinh, sen vòi, gạch ốp lát, ....
Vốn điều lệ: 4.483.500.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 23.000 đồng/cổ phần và bình quân giá tham chiếu 30 phiên liên tiếp trước ngày công bố thông tin đấu giá
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    80.579.262 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    80.579.262 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h30 ngày 07/03/2019 đến 15h30 ngày 22/03/2019 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/03/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    08h30 ngày 29/03/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 30/03/2019 đến 16 giờ ngày 05/04/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 02/04/2019 đến ngày 05/04/2019
File đính kèm:

1. Quy che dau gia_Viglacera.doc

2. Ban cong bo thong tin.pdf

3. Dieu le VGC 06 2018.pdf

4. 20190301_CV 389 BXD.pdf

5.1 BC tai chinh rieng quy IV 2018.pdf

5.2 BC tai chinh hop nhat quy IV 2018.pdf

5.3 Bao cao tai chinh hop nhat 2017.pdf

5.4 Bao cao tai chinh rieng 2017.pdf

5.5 Bao cao tai chinh hop nhat 2016.pdf

5.6 Bao cao tai chinh rieng 2016.pdf

6. VGC_Giay DKKD.pdf

7. Xac nhan so tu tk Bo.pdf

Mau don tham du dau gia.doc

Phu luc danh sach cac dai ly dau gia.doc

Theo HNX