Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA VNPT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG HÀNG KHÔNG

Thứ 4, 22/03/2017

Căn cứ Quyết định số 6/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC ngày 12/1/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về phương án bán cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không

Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần xin thông báo như sau:

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá:Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không

- Địa chỉ:Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại: (04) 3873 2795                                     Fax : (04) 3873 0892

- Ngành nghề kinh doanh: Đại lý dịch vụ viễn thông, Cung cấp dịch vụ Internet và Đại lý Internet, Sản xuất, xây dựng, phát triển, cung cấp, triển khai các sản phẩm và dịch vụ phần mềm...

- Vốn điều lệ: 58.031.660.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá:1.320.000cổ phần

- Giá khởi điểm: 20.700 đồng/cổ phần

- Bước giá: 100 đồng

- Số mức giá đặt mua: 01 mức giá

- Số cổ phần đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phần và là bội số của 100. Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa bằng tổng số cổ phần chào bán.

- Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: 1.320.000 cổ phần

- Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Tin học viễn thông Hàng không do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành (“Quy chế bán đấu giá”).

- Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

- Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 23/03/2017 đến 15h30 ngày 13/04/2017tại các đại lý đấu giá theo thông báo tại Quy chế bán đấu giá.

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký chậm nhất 16h00 ngày 18/04/2017.

- Thời gian và địa điểm đấu giá:8h30 ngày 20/04/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá:từ ngày 21/04/2017 đến ngày 30/04/2017.

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: từ ngày 24/04/2017 đến ngày 27/04/2017.

Thông tin công bố, Báo cáo tài chính.

Theo VCBS