Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

Thứ 5, 20/04/2017
- Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp
- Địa chỉ: 164 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư nông nghiệp; Kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà xưởng và kho bãi ...
- Vốn điều lệ
dự kiến sau cổ phần hóa: 220.000.000.000đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.350.580 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.350.580 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 20/04/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 12/05/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/05/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 19/05/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/05/2017 đến 16 giờ ngày 29/05/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/05/2017 đến ngày 26/05/2017
Theo HNX