Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Thứ 5, 20/04/2017

- Tên tổ chức đấu giá: Tổng Công ty Viglacera - CTCP
- Địa chỉ: Tòa nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long, P. Mễ trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản ...
- Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 3.070.000.000.000 đồng (Ba nghìn không trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 12.300 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 120.000.000 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 120.000.000 cổ phần
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 21/04/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 22/05/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/05/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 29/05/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/05/2017 đến 16 giờ ngày 08/06/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 31/05/2017 đến ngày 05/06/2017

Thông tin công bố

Theo VCBS