Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN VỐN GÓP TẠI CÔNG TY LD ALUMINA CỦA TẬP ĐOÀN THAN KHOÁNG SẢN

Thứ 5, 25/07/2019

Tên doanh nghiệp sở hữu phần vốn góp: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN
Tên tổ chức phát hành: Công ty Liên doanh Alumina (Campuchia - Việt Nam)
Địa chỉ:    Thôn Dos Cromun, P. Sok Khakdom, Tp Sen Monorom, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campchia
Ngành nghề kinh doanh: Khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến quặng bauxite ...
Vốn điều lệ thực góp:    212.961.036.696 đồng (Hai trăm mười hai tỷ chín trăm sáu mươi mốt triệu không trăm ba mươi sáu nghìn sáu trăm chín mươi sáu đồng)
Hình thức đấu giá:    Đấu giá trọn lô
Giá khởi điểm:    189.184.000.000 đồng
Giá trị phần vốn góp đưa ra đấu giá:    187.310.816.696 đồng
Giá trị phần vốn góp người nước ngoài được phép mua:    187.310.816.696 đồng
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/07/2019 đến 15h30 ngày 12/08/2019 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/08/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    08h30 ngày 19/08/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua phần vốn góp:    Từ ngày 20/08/2019 đến 16 giờ ngày 26/08/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 21/08/2019 đến ngày 26/08/2019
File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia ACV.pdf

2. Ban Cong bo thong tin.pdf

3. Quyet dinh phe duyet de an tai co cau TKV.pdf

4. Quyet dinh phe duyet phuong an.pdf

5. BCTC kiem toan nam 2014 ACV.pdf

6. BCTC kiem toan nam 2015 ACV.pdf

7.a.Giay DKKD ACV.pdf

7.b.Giay DKKD ACV_tieng viet.pdf

8. Dieu le ACV.pdf

Mau don tham du dau gia.doc

Phu luc danh sach cac dai ly dau gia.doc

Theo HNX