Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Thứ 6, 23/12/2016

Căn cứ khoản 7.4 Điều 7 Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-VCBS-HCM-TVTC ngày 14/12/2016 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, kết thúc 15h00 ngày 23/12/2016 là hết hạn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh:1.183.833 cổ phần

2. Giá khởi điểm: 16.500 đồng/cổ phần

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: 2 Nhà đầu tư

Trong đó:- Tổ chức: 0                                                                     - Cá nhân: 2

5. Tổng khối lượng đăng ký mua: 400.000 cổ phần

Căn cứ khoản 9.3 Điều 9 của Quy chế, do tổng khối lượng cổ phần CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu nhà đầu tư đăng ký mua nhỏ hơn khối lượng cổ phần mà SCIC chào bán nên buổi chào bán cạnh tranh sẽ không được tổ chức.

           

Theo VCBS