Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CẠNH TRANH QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DDCN SỐ 1 ĐỒNG NAI

Thứ 4, 07/11/2018

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam xin thông báo kết quả chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai được tổ chức vào ngày 07/11/2018 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh như sau:
1.    Tổng số lượng quyền mua cổ phần đưa ra đấu giá:    614.880 quyền mua
Trong đó, số quyền mua nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 614.880 quyền mua
2.    Giá khởi điểm:    1.500 đồng/quyền mua
3.    Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia:    08 Nhà đầu tư
Trong đó: Tổ chức: 00                        - Cá nhân: 08
4.    Tổng khối lượng đăng ký mua:    2.150.000 quyền mua
5.    Tổng số phiếu tham dự hợp lệ:    08 phiếu
6.    Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:    2.150.000 quyền mua
7.    Khối lượng đặt cao nhất:    380.000 quyền mua
8.    Khối lượng đặt thấp nhất:    200.000 quyền mua
9.    Giá đặt mua cao nhất:    1.580 đồng/ quyền mua
10.    Giá đặt mua thấp nhất:    1.510 đồng/ quyền mua
11.    Giá đấu thành công cao nhất:    1.580 đồng/ quyền mua
12.    Giá đấu thành công thấp nhất:    1.550 đồng/ quyền mua
13.    Giá đấu thành công bình quân:    1.560 đồng/ quyền mua
14.    Tổng số nhà đầu tư trúng giá mua quyền mua:    03 nhà đầu tư
Trong đó: Tổ chức: 00                    - Cá nhân: 03
15.    Tổng số lượng quyền mua bán được:    614.880 quyền mua
Trong đó, số lượng quyền mua trúng giá của nhà đầu tư nước ngoài: 0 quyền mua
16.    Tổng trị giá quyền mua bán được:    962.664.000 đồng

Theo VCBS