Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG

Thứ 6, 13/04/2018

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường
  2. Địa chỉ: Số 174 đường Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 158.070.740.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ không trăm bảy mươi triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 9.478.827 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 41 NĐT

      Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 41 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 27.136.000 cổ phần

      Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 27.136.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/04/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 17/04/2018

Trân trọng thông báo!

Theo HNX