Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CTCP CÔNG NGHIỆP HAPULICO

Thứ 4, 28/03/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Công nghiệp Hapulico như sau:

 

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị       
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Công nghiệp Hapulico
  3. Địa chỉ: Thôn Đông Khúc, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
  4. Vốn điều lệ: 58.074.170.000 đồng (Năm mươi tám tỷ không trăm bảy mươi tư triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 263.202 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT

                    Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 3 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.500 cổ phần

                    Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 5.500 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/03/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 27/03/2018
Theo The Wall Street Journal