Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CTCP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Thứ 3, 27/03/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CTCP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Điện cơ Thống Nhất như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
  2. Tên tổ chức phát hành: CTCP Điện cơ Thống Nhất
  3. Địa chỉ: 164 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ thực góp: 143.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 6.707.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 11 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 10 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 8.133.000 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 1.400.000 CP           Cá nhân: 6.733.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 30/03/2018
Theo The Wall Street Journal